Trang chủ
Giới thiệu
Đăng ký
Giá Quốc Tế - International rate
CANADA Access Numbers - NEW!
Gọi Việt Nam 8.9 Cents - USA
Những thắc mắc
Policies
Access Numbers - USA
Mã số Việt Nam
Liên hệ
RECHARGE
Open New Account
Hướng dẫn đăng ký
Members Recharge
CANADA LOCAL ACCESS NUMBERS
250.469.9357 - Kelowma
403.538.6777 - Calgary
416.623.5403 - Toronto
418.780.7303 - Quebec
514.373.6198 - Montreal
519.937.1486 - London
604.629.5664 - Vancouver
613.212.8898 - Ottawahull
780.701.5134 - Edmonton
819.780.2771 - Sherbrooke
1.888.999.8399 - Tiếng Việt*
1.888.999.3188 - English
*
*Call Toll Free will be charged 2 cents USD extra per minute

CUSTOMER SERVICE
CANADA: (403) 280-8082
USA: (714) 657-3959
OUTSIDE CALGARY CITY
TOLL FREE
1-888-547-5743

CUSTOMER SERVICES ONLINE
Liên lạc Calvin qua Yahoo - Screen name: CalvinPhanCTTLiên lạc Calvin qua Yahoo - Screen name: CalvinPhanCTT
LIVE HELP/CUSTOMER SERVICE

Online Status


THANH TOÁN

THỐNG KÊ
Last Update:
April 5, 2019
This page has been viewed (Since Dec 1, 2002):

eXTReMe Tracker hidden hit counter
Dịch vụ gọi Việt Nam từ USA & CANADA: Giá mới 7.9¢/phút (phone nhà Sài Gòn & Hà Nội) *(9.9 ¢ USD/phút gọi cell phone & tỉnh)
  TOLL FREE: 1-888-547-5743
 

ĐĂNG KÝ
 
 

Đăng ký chương trình 7.9 ¢/phút

 
 
Goi Viet Nam 7.9 cents/min
 
 
 
 

IMPORTANT: Khi bạn đăng ký trả tiền nhớ để cho chúng tôi biết bạn muốn dùng số phone nào để gọi Việt Nam (khi đã đăng ký account xong)

HỆ THỐNG TÍNH TIỀN AN TOÀN, NHANH CHÓNG & BẢO MẬT 128 ENCRYPTIONS

DÀNH CHO NHỮNG BẠN TRẢ BẰNG CREDIT CARDS, KHÔNG RÀNH SỬ DỤNG COMPUTER

GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐĂNG KÝ:
USA: (714) 657-3959
CANADA: (403) 280-8082
hoặc TOLL FREE: 1-888-547-5743 (ngoài thành phố Calgary)

Business Hours:
Monday to Sunday:
8:00 AM - 1:00 AM (Calgary time - Mountain Time)
7:00 AM - Midnight (Cali - Pacific Time)
10:00 AM - 3:00 AM (Eastern Time)

 
 

APPLICATION FORM (FOR CANADA & USA)
 
 
Recipient:
Subject:  
Your Phone #1(*) :  
Work Phone #2:  
Cell Phone #:  
Phone No.s to add?   (seperate by comma)
Chuong trinh #:  
Sex (Giới tính):  
LAST Name (Họ tên)(*) :  
FIRST Name (Tên gọi)(*):  
MIDDLE Name (Tên lót):  
Date of Birth (Ngày sinh)(*) :  
Name on your credit card(*):  
Credit Card # (Visa/Master Card/American Express)(*):  
Expriry Date(*):  
CVV2 (The last 3 digits on the back)(*):  
Initial amount to buy ? (minimum $25)($)(*)  
Billing (Home) Address (Địa chỉ nhà):
(Road, City, Province, Postal Code, Country)(*)
 
Best time to contact (Thời gian có thể liên lạc bạn):  
Your E-mail (E-mail của bạn):(*)  
Priority:  
Extra Message (Lời nhắn thêm):  
   
    (*) Important field - MUST FILL IN
 
 

Designed by 5StarsWebDesign.com    
Về đầu trang
 
Copyright © 2002 - 2015 by NEW WORLD COMMUNICATIONS CANADA CORP. All rights reserved.